Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Inschrijving UBO register nog niet geregeld? Onderneem snel actie

Je hebt tot 27 maart om je bedrijf in te schrijven in het UBO-register. Misschien dacht je dat je nog wel even kon wachten omdat verschillende politieke partijen om uitstel hadden gevraagd. Minister Kaag ziet hier echter geen heil in en houd vast aan de deadline van 27 maart 2022. Je hebt dus nog maar een paar dagen om actie te ondernemen. 

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn vaak de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie. Denk hierbij aan mensen die meer dan 25% aandelen, eigendomsbelang of stemrecht hebben bij een statuten wijziging van bv, vof of stichting. Heeft in jouw bedrijf niemand bovenstaande, dan kan je zelf een UBO aanwijzen. Dit is vaak een hogere leidinggevende. Heb je een bedrijf in één van volgende rechtsvormen, dan dien je de UBO’s in te schrijven:

 • Niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen (bv) en naamloze vennootschappen (nv)
 • Stichtingen
 • verenigingen:
  - met volledige rechtsbevoegdheid
  - met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv)
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Waarom is er een UBO-register
Het UBO-register is in het leven geroepen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Door de uiteindelijke belanghebbende te registreren houdt de overheid beter zicht wie daadwerkelijk aan de touwtjes trekt bij bedrijven en organisaties. Het register is overigens geen Nederlands initiatief het komt voor uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een dergelijk register bijhouden. Het register biedt ook voordelen voor bedrijven en organisaties zelf. De gegevens zijn namelijk deels openbaar. Zo kan je beter geïnformeerd bepalen met wie je zaken wilt doen.

Bepaalde gegevens in het UBO-register zijn openbaar
Een deel van de geregistreerde gegevens van UBO’s zijn openbaar, zoals: voor- en achternaam, geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit, woonland en het belang dat een UBO in de organisatie heeft. Deze gegevens kun je pas inzien als je een KVK uittreksel van het UBO-register hebt aangevraagd. Hier heb je een toegangscode voor nodig die je via de KVK ontvangt. Gegevens zoals geboorteplaats, geboortedatum en adres zijn niet openbaar, die gegevens zijn alleen zichtbaar voor bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Zij kunnen vervolgens controles uitvoeren op het gebied van witwaspraktijken of terrorismefinanciering.

Je riskeert een boete of reprimande wanneer je de UBO’s niet voor de deadline opgeeft bij de KVK. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst geeft aan op 28 maart al te starten met de handhaving. Onderneem dus snel actie en schrijf de UBO’s in. Op deze pagina van de KVK lees je wat je ervoor nodig hebt en hoe te starten.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Adviescentrum EverCare Eindhoven maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie