Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheersen van de risico's die hun bedrijfsvoering met zich meebrengt. AVB dekt een reeks risico's die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van een bedrijf, zoals schade aan derden of eigendommen, fysieke letsels en niet-naleving van gemaakte afspraken.
Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bespreken met werknemer

Wat elk bedrijf moet weten

De dekking van AVB

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om bedrijven te beschermen tegen kosten die kunnen voortvloeien uit aansprakelijkheid voor schade, letsel of overlijden van iemand anders.

Dit kunnen schades zijn aan eigendommen, rechtstreeks of indirect door het bedrijf veroorzaakte fysieke letsels of de niet-naleving van verplichtingen van het bedrijf waarvoor het door de wet verantwoordelijk is gesteld. De AVB geeft dus dekking voor dit soort gevallen.

Wie is er verantwoordelijk voor deze risico’s?

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de risico’s die hun bedrijfsvoering met zich meebrengt. Als een bedrijf bijvoorbeeld een product op de markt brengt dat niet veilig is, kan het aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Bedrijven kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door hun medewerkers wordt veroorzaakt tijdens het werk, zoals bij een ongeval op de werkvloer.

Wat wordt gedekt door de AVB?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van juridische bijstand, rechterlijke uitspraken en/ of een schikking, tot aan het verzekerd bedrag. In sommige gevallen worden de kosten van het onderzoeken van de schade en het vaststellen wie aansprakelijk is ook gedekt.

De dekking hangt af van de polisvoorwaarden en de omstandigheden van het schadegeval.

Hoe werkt het afsluiten van een AVB?

Afhankelijk van het type organisatie van het bedrijf worden de premies van een AVB berekend – grote bedrijven krijgen vaak hogere premies in rekening gebracht dan kleine bedrijven. Het is belangrijk om bij het afsluiten van de verzekering rekening te houden met de veranderende risico’s die het bedrijf kan lopen.

De premies worden berekend aan de hand van het soort activiteit, de grootte van de onderneming en het verzekerd bedrag. De verzekering is meestal één jaar geldig, wat betekent dat de kosten jaarlijks betaald moeten worden.

In het geval van een schadegeval vervalt het contract meestal automatisch – het is daarom belangrijk dat de verzekering jaarlijks wordt geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de nodige dekking wordt gehandhaafd.

AVB voorbeeldsituaties

Er zijn veel voorbeelden te bedenken waarbij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van pas kan komen. Een klein voorbeeld: stel dat een medewerker tijdens het werk per ongeluk een koffiemok op de laptop van een klant laat vallen en deze onbruikbaar maakt. Of nog erger: een klant raakt gewond door een losliggende stoeptegel voor de ingang van het bedrijfspand.

Deze onvoorspelbare situaties kunnen een bedrijf financieel hard raken, en met een goede AVB zal het bedrijf de dekking hebben om deze onverwachte situaties op een professionele manier af te handelen.

AVB advies van EverCare

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is geen luxe, het is een must-have voor elke organisatie, groot of klein. Een AVB beschermt bedrijven tegen onverwachte kosten die voortvloeien uit aansprakelijkheid in geval van schade of letsel aan een derde partij.

Bij het afsluiten van een AVB is het belangrijk om rekening te houden met het soort bedrijfsactiviteiten, de grootte van de onderneming en het gewenste verzekerd bedrag. Het is belangrijk om jaarlijks te controleren of de nodige dekking wordt gehandhaafd.

En tot slot, mocht je nog vragen hebben, of de juiste AVB voor jouw bedrijf moeten uitkiezen, neem dan gerust contact op met een consultant van EverCare en vraag een gratis offerte aan. Het veiligstellen van uw bedrijfsaansprakelijkheid is ons beroep, begin uw reis vandaag.