Bedrijfspand verzekeren

Als ondernemer heb je je gebouwen en bedrijfsmiddelen natuurlijk goed verzekerd. Maar hoe goed ken je eigenlijk je eigen verzekeringen? Wist je dat je bedrijfspand verzekeren veel meer omvat dan je misschien denkt?
Bedrijfspand verzekeren

Alles wat je moet weten over bedrijfsgebouwenverzekeringen

Wat is een bedrijfsgebouwenverzekering en waarom is het belangrijk voor bedrijven?

Laten we beginnen bij het begin: een bedrijfsgebouwenverzekering is een verzekering die schade dekt aan het bedrijfspand en alles wat daarbij hoort. Denk daarbij aan de fundering, muren, daken, leidingen, kabels, zonnepanelen, maar ook aan bestrating en tuinaanleg. Bij een bedrijfsgebouwenverzekering kun je kiezen voor verschillende dekkingsmogelijkheden, zoals brand, inbraak of stormschade.

Een bedrijfsgebouwenverzekering is belangrijk omdat het pand en de inboedel vaak de belangrijkste bedrijfsmiddelen zijn. Als er schade ontstaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf. Dit kan leiden tot forse financiële schade als reparatie- of herbouwkosten, maar ook tot verlies van omzet en klanten. Met een bedrijfsgebouwenverzekering ben je er dus zeker van dat de kosten van schade gedekt zullen worden.

Wat is gedekt onder een bedrijfsgebouwenverzekering?

Een bedrijfsgebouwenverzekering dekt veel meer dan alleen schade door brand, inbraak of storm. Ook schade als gevolg van bijvoorbeeld blikseminslag, neerslag, olie of water is vaak gedekt. Bij sommige verzekeraars is er ook dekking voor schade als gevolg van aardbevingen of terrorisme. Het is goed om te weten dat zonnepanelen, bestrating en tuinaanleg ook onder de dekking kunnen vallen.

Maar let op: schade als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten of achterstallig onderhoud valt meestal niet onder de dekking van een bedrijfsgebouwenverzekering. Het is dus belangrijk om je bedrijfspand goed te onderhouden en regelmatig te laten inspecteren.

De juiste waarde verzekeren

Een bedrijfsgebouwenverzekering moet altijd aansluiten bij de werkelijke waarde van het pand en de inboedel. Het is dus belangrijk om hier de juiste waarde voor te verzekeren. Dit kan op verschillende manieren worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van herbouwwaarde, nieuwwaarde of verkoopwaarde. Bij herbouwwaarde wordt uitgegaan van de kosten voor herbouw bij volledige vernietiging van het pand. Bij nieuwwaarde wordt uitgegaan van de kosten om het pand nieuw te bouwen. Bij verkoopwaarde wordt uitgegaan van de huidige waarde van het pand als het verkocht zou worden.

Het is belangrijk om deze waardebepaling regelmatig te laten herzien, omdat de waarde van panden en inboedel kan veranderen door bijvoorbeeld verbouwingen, uitbreidingen of aanpassingen.

Andere aanverwante verzekeringen

Naast een bedrijfsgebouwenverzekering zijn er nog twee andere verzekeringen die belangrijk zijn voor bedrijven. Dit zijn de bedrijfsschadeverzekering en de inventarisverzekering.

De bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële schade die ontstaat doordat het bedrijf tijdelijk stil komt te liggen na schade door brand, water of andere gevaren. Denk daarbij aan omzetverlies, salarissen, huur van een vervangende bedrijfsruimte en extra kosten om het bedrijf draaiende te houden.

De inventarisverzekering dekt schade aan alle roerende goederen die in het pand aanwezig zijn, zoals computers, machines, inventaris en voorraden. Deze verzekering is vooral belangrijk als je bedrijfsmiddelen hebt die geen onderdeel zijn van het gebouw, zoals een bedrijfsauto of tijdelijke inventaris.

Meer dan alleen een verzekering voor brand, inbraak of stormschade.

Wil je meer weten over bedrijfsgebouwenverzekeringen? Of wil je een gepersonaliseerde premieberekening aanvragen? Dan kun je terecht bij EverCare. EverCare geeft je professioneel advies over bedrijfsgebouwen, inventaris en bedrijfsschadeverzekeringen.

Benieuwd naar wat EverCare voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met EverCare en informeer naar de mogelijkheden.