Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Er kunnen discussies ontstaan over jouw werkwijze, service of producten. Kom je er samen niet uit, dan biedt de rechtsbijstandverzekering hulp.
Kantoor

Niet meer zelf de discussie hoeven voeren

Je streeft altijd naar optimale contacten tussen jou en je leveranciers, klanten, businesspartners, de gemeente, verhuurders en andere zakelijke relaties. Toch kunnen er discussies ontstaan over jouw werkwijze, service of producten. Kom je er samen niet uit, dan biedt de rechtsbijstandverzekering hulp.

Verzeker je voor rechtsbijstand

Dekking rechtsbijstandverzekering bedrijven

De rechtsbijstandverzekering biedt juridische ondersteuning bij:

  • Conflicten met klanten en afnemers over producten, service of diensten
  • Vastgelopen discussies met leveranciers
  • Conflicten bij de koop of huur van een kantoorpand
  • Vragen over personeelszaken
  • Verhalen van schade, zowel bij letsel als goederen
  • Geschillen met een (semi-)overheidsorganisatie

Waaruit bestaat de rechtsbijstand

Een brief van een rechtsbijstandverzekeraar maakt vaak al een flink verschil. Een inhoudelijke, op feiten en wetteksten gebaseerde, brief kan voorkomen dat je uiteindelijk een gang naar de rechter hoeft te maken. Dat scheelt je enorm veel tijd.

Blijkt een brief of ander contact met de andere partij onvoldoende en lijkt er voldoende zekerheid dat jouw organisatie inderdaad in het gelijk staat, dan vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar alle juridische kosten.

De premie start vanaf slechts enkele tientjes per maand. Een premieberekening op maat ontvangen, doe je via het onderstaande formulier.